Lawendowy Świat

Zasady zwrotów i reklamacji

Zasady zwrotów i reklamacji

§ 1 ZWROTY, REKLAMACJE, TOWAR NIEZGODNY Z UMOWĄ

Każdy Klient ma prawo do zwrotu zakupionych produktów oraz zgłoszenia reklamacji.
Klient zobowiązany jest do zwrotu zamówionych produktów w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy.
Koszt przesyłki zwrotnej zamówienia pokrywa Klient. Przesyłka powinna być zwrócona na adres: Firma Usługowo- Handlowa Radosław Nosek Morzęcin Wielki 21, 55-120 Oborniki Śląskie.
Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania przez klienta oraz powinien zostać zwrócony w stanie nie pogorszonym.
Reklamacji podlegają wady ukryte produktów oraz ich jakość. Reklamacje należy wysyłać na adres mailowy swiatlawendy@gmail.com
Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie w terminie 14 dni, zgodnie z ustawą o reklamacji, nierozpatrzona reklamacja w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia zostaje rozpatrzona pozytywnie.
W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, Klient ma prawo do wyboru jej rozpatrzenia. Klient otrzymuje zwrot pieniędzy za reklamowany produkt bądź wymianę produktu na nowy.
Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Firma Usługowo-Handlowa Radosław Nosek nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z błędów dostarczycieli wymienionych w § 5 regulaminu sklepu.