Lawendowy Świat

Regulamin sklepu

Regulamin zakupów

Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2022r. i określa warunki zawierania oraz wykonywania umowy sprzedaży produktów Firmy Usługowo-Handlowej Radosław Nosek za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.lawendowyswiat.com  (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest Firma Usługowo-Handlowa Radosław Nosek z siedzibą Morzęcin Wielki 21, 55-120 Oborniki Śląskie NIP 8991341722, zwana dalej „Sprzedającym”.
 2. Regulamin jest opublikowany na stronie https://lawendowyswiat.com/
 3. Sklep Internetowy służy do zawierania umów kupna pomiędzy Klientem a Sprzedającym.
 4. Klientem jest podmiot nabywający towary od Firma Usługowo-Handlowa Radosław Nosek za pośrednictwem sklepu internetowego https://lawendowyswiat.com/
 5. Klient staje się właścicielem zakupionego towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten towar.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.
 7. Kontakt ze sklepem możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej www.lawendowyswiat.com po zalogowaniu, mailowo: swiatlawendy@gmail.com oraz telefonicznie: +48 605 762 751

§ 2 SKLEP INTERNETOWY

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podane są w polskich złotych i są cenami brutto.
 3. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia ze Sklepu Internetowego jest podanie przez Klienta poprawnych danych w formularzu zamówienia.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Oferta sklepu znajduje się w zakładce https://lawendowyswiat.com/sklep
 2. Klient dokonuje wyboru produktów poprzez wybranie opcji „do koszyka”, produkty zostają automatycznie zapisane w wirtualnym koszyku na stronie sklepu. Ilość produktów można zmienić na stronie zawartości koszyka.
 3. W celu sfinalizowania zamówienia należy wybrać opcję “do kasy”, system automatycznie przechodzi do formularza zamówienia. W formularzu należy uzupełnić wszystkie dane oznaczone *, w celu otrzymania poprawnych danych do wysyłki.
 4. Aby anulować złożone zamówienie, należy skontaktować się z Firmą Usługowo-Handlową Radosław Nosek mailowo: swiatlawendy@gmail.com oraz telefonicznie: +48 605 762 751.
 5. Anulowanie zamówienia jest możliwe do momentu wysłania przesyłki przez Właściciela sklepu.
 6. Złożenie zamówienia następuje po wypełnieniu formularza przez Klienta oraz wybraniu opcji “potwierdź zamówienie”. System automatycznie wysyła e-mail do Klienta w celu potwierdzenia zakupu dokonanego przez niego w sklepie internetowym.
 7. Klient nie może anulować zamówienia, jeśli zostało ono już zrealizowanie (po zapłaceniu i przyjęciu przesyłki).
 8. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu przez Klienta.

§ 4 PŁATNOŚĆ, REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Klient, w trakcie składania zamówienia, wybiera opcję zapłaty oraz dostawy produktu.
 2. Klient może wybrać opcję zapłaty za towar z podanych na stronie internetowej.
 3. Dostępne opcje zapłaty za zamówiony towar to: przedpłata na konto firmowe poprzez przelew bankowy, lub przypadku odbioru osobistego, płatność przy odbiorze.
 4. Przedpłaty na konto księgowane są na koncie firmowym: mBank 06 1140 2004 0000 3102 3121 0085.
 5. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji tuż po zaksięgowaniu wpłat na koncie firmowym. W przypadku, gdy wpłata zostanie zaksięgowana w dzień wolny od pracy lub święta, zamówienie realizowane jest w najbliższym dniu roboczym.

§ 5 DOSTAWA

 1. Dostawa zamówienia realizowana jest poprzez: przesyłki kurierskie, paczkomaty Inpost oraz odbiór własny.
 2. Wysyłki realizowane są raz w tygodniu we wtorek lub środę.

§ 6 ZWROTY, REKLAMACJE, TOWAR NIEZGODNY Z UMOWĄ

 1. Każdy Klient ma prawo do zwrotu zakupionych produktów oraz zgłoszenia reklamacji.
 2. Klient zobowiązany jest do zwrotu zamówionych produktów w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia odstąpienia od umowy.
 3. Koszt przesyłki zwrotnej zamówienia pokrywa Klient.
 4. Przesyłka powinna być zwrócona na adres: Firma Usługowo- Handlowa Radosław Nosek Morzęcin Wielki 21, 55-120 Oborniki Śląskie.
 5. Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania przez klienta oraz powinien zostać zwrócony w stanie nie pogorszonym.
 6. Reklamacji podlegają wady ukryte produktów oraz ich jakość.
 7. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysyłać na adres mailowy swiatlawendy@gmail.com
 8. Każda reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie w terminie 14 dni, zgodnie z ustawą o reklamacji, nierozpatrzona reklamacja w terminie 30 dni od daty jej zgłoszenia zostaje rozpatrzona pozytywnie.
 9. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, Klient ma prawo do wyboru jej rozpatrzenia. Klient otrzymuje zwrot pieniędzy za reklamowany produkt bądź wymianę produktu na nowy.
 10. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 11. Firma Usługowo-Handlowa Radosław Nosek nie bierze odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie wynikające z błędów dostarczycieli wymienionych w § 5.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r
  Sprawy nie określone w niniejszym regulaminie regulują:
  Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE („ODR”)
  Kodeks cywilny w zakresie zawierania umów-kupna sprzedaży
  Kodeks dobrych praktyk
  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 maja 2022r.